kg

Spantang knop zwart | ø 15 x 16.3 mm | ø 6 mm

KNP15B
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
kg

Spantang knop zwart | ø 21 x 17.5 mm | ø 6 mm

KNP21B
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
kg

Spantang knop zwart | ø 28 x 18.3 mm | ø 6 mm

KNP28B
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
kg

Deksel voor spantang knop | 15 mm

KNP15DS
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
kg

Deksel voor spantang knop | 21 mm

KNP21DS
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel
kg

Deksel voor spantang knop | 28 mm

KNP28DS
Levertijd:1 - 2 werkdagen
Bestel