Ultra Violet in (193 Ångström)
 
 
 
AI193: Dit kanaal benadrukt de buitenste atmosfeer van de zon - de zogenaamde corona - evenals de gloed van hete plasma. Hete actieve gebieden, zonnevlammen en coronale massa-ejecties worden hier helder weergegeven. De donkere gebieden - zogenaamde coronale gaten - zijn plaatsen waar zeer weinig straling wordt uitgezonden, maar toch zijn de belangrijkste bron van de zonnewind deeltjes.

Plaats: Corona en hete plasma
Golflengte: 193 angstroms (,0000000193 m) = Extreme Ultraviolet
Primaire ionen: 11 keer geïoniseerd ijzer (Fe XII)
Kelvin temperatuur: 1,25 miljoen K (2.250.000 F)