Ultra Violet in (304 Ångström)
 
 
 
AIA304: Dit kanaal is vooral geschikt voor gebieden waar de koelere dichte pluimen van plasma (filamenten en protuberansen) boven het zichtbare oppervlak van de zon liggen Veel van van deze pluimen kunnen niet worden gezien of verschijnen als donkere lijnen in de andere kanalen. De heldere gebieden tonen plaatsen waar de plasma een hoge dichtheid heeft.

Plaats: Bovenste laag van de chromosfeer en het onderste overgangsgebied
Golflengte: 304 angstroms (,0000000304 m) = Extreme Ultraviolet
Primaire ionen waargenomen: enkelvoudig geïoniseerd helium (He II)
Kelvin temperatuur: 50.000 K (90.000 F)